bip2017

 1. Antosiewicz Agnieszka – sekcja fortepianu
 2. Antonik Jolanta - sekcja fletu
 3. Bury Krzysztof – sekcja akordeonu
 4. Chlebuś Anna– sekcja fortepianu
 5. Glazar-Mazurek Agnieszka – sekcja wiolonczeli
 6. Grębosz Andrzej – sekcja klarnetu i saksofonu
 7. Haśko Grzegorz – sekcja perkusji
 8. Kamińska Agnieszka – sekcja gitary
 9. Kasprzyk Marcin – sekcja fortepianu
 10. Knap Jacek– sekcja akordeonu
 11. Koziński Aleksander – sekcja fortepianu
 12. Lasota Martyna- sekcja teorii i orkiestra
 13. Lis Marta – sekcja gitary
 14. Lotycz Franciszek – sekcja trąbki
 15. Machała Dorota – sekcja skrzypiec
 16. Majchrowicz Wojciech– sekcja fortepianu
 17. Międlar Jakub– sekcja fortepianu
 18. Nowak Joanna– sekcja gitary
 19. Nowak Paweł– sekcja akordeonu
 20. Nowosiad Jadwiga – sekcja teorii i chór
 21. Pawlak Bogusław - sekcja teorii
 22. Podolec Małgorzata– sekcja fortepianu
 23. Polański Robert– sekcja gitary
 24. Przytocki Henryk – sekcja perkusji
 25. Ścibor Jacek- sekcja teorii
 26. Sereda Grażyna– sekcja wiolonczeli
 27. Stachyra-Płonka Bożena– sekcja fortepianu
 28. Stanisławczyk Łukasz– sekcja fortepianu
 29. Surmacz Julia– sekcja skrzypiec
 30. Swoboda Krzysztof– sekcja skrzypiec
 31. Szamli Anatol – sekcja gitary
 32. Szczurek Adrian – sekcja organów i fortepianu
 33. Szuper Jarosław – sekcja saksofonu
 34. Tu Van Albert – sekcja fortepianu
 35. Wołoszyn Danuta– sekcja skrzypiec
 36. Zwolińska Maria - sekcja teorii