bip2017

  1. Antosiewicz Agnieszka – sekcja fortepianu
  2. Antonik Jolanta - sekcja fletu
  3. Bury Krzysztof – sekcja akordeonu
  4. Chlebuś Anna – sekcja fortepianu
  5. Glazar-Mazurek Agnieszka – sekcja wiolonczeli
  6. Grębosz Andrzej – sekcja klarnetu i saksofonu
  7. Haśko Grzegorz – sekcja perkusji
  8. Kamińska Agnieszka – sekcja gitary
  9. Kasprzyk Marcin – sekcja fortepianu
  10. Knap Jacek – sekcja akordeonu
  11. Koziński Aleksander – sekcja fortepianu
  12. Lasota Martyna - sekcja teorii i orkiestra
  13. Lis Marta – sekcja gitary
  14. Lotycz Franciszek – sekcja trąbki
  15. Machała Dorota – sekcja skrzypiec
  16. Majchrowicz Wojciech – sekcja fortepianu
  17. Międlar Jakub – fortepian - Kierownik Sekcji Fortepianu i Organów
  18. Nowak Joanna – sekcja gitary
  19. Nowak Paweł – sekcja akordeonu
  20. Nowosiad Jadwiga – sekcja teorii i chór
  21. Pawlak Bogusław - sekcja teorii
  22. Podolec Małgorzata – sekcja fortepianu
  23. Polański Robert – gitara - Kierownik Sekcji Instrumentów Strunowych
  24. Przytocki Henryk – sekcja perkusji
  25. Ścibor Jacek - sekcja teorii
  26. Sereda Grażyna – wiolonczela - Dyrektor
  27. Stachyra-Płonka Bożena– sekcja fortepianu
  28. Stanisławczyk Łukasz – sekcja fortepianu
  29. Surmacz Julia – sekcja skrzypiec
  30. Swoboda Krzysztof – sekcja skrzypiec
  31. Szamli Anatol – sekcja gitary
  32. Szczurek Adrian – sekcja organów i fortepianu
  33. Szuper Jarosław – sekcja saksofonu
  34. Tu Van Albert – sekcja fortepianu
  35. Wołoszyn Danuta – sekcja skrzypiec
  36. Zwolińska Maria - sekcja teorii