bip2017

 

Ważniejsze wydarzenia w 50-letniej historii szkoły


1 IX 1947 - Powołanie do życia szkoły muzycznej, Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki. Do szkoły przejęto 34 uczniów z prywatnej szkoły muzycznej w Przemyślu, prowadzonej przez Władysława Gołębiowskiego oraz 4 nauczy­cieli - Julię Dziedzinę, Józefa Kurka, Józefa Lityńskiego, Jarosławę Popowską.

VI 1948 - Szkoła liczy 239 uczniów.

1 VI 1949 - Pierwszy publiczny popis uczniów.

1 IX 1949 - Nadanie szkole imienia Fryderyka Chopina.

1 I 1950 - Upaństwowienie placówki i nadanie nazwy Państwowa Szkoła Muzyczna w Jarosławiu.

XI 1950 - Powstanie przy szkole zespołu tanecznego, prowadzonego przez Lidię Nartowską.

1950 - Założenie przez Henryka Paraniaka małej orkiestry symfonicznej, działającej do 1960 roku. Orkiestra ta współpracowała z zespołem tanecznym Lidii Nartowskiej i Teatrem im Michała Bałuckiego.

25 VI 1951 - Zespół taneczny i orkiestra nauczycielska pod dyrekcją Henryka Paraniaka wyjeżdżają do Poznania na krajo­we eliminacje przed III ¦wiatowym Festiwalem Młodych Bojowników o Pokój w Berlinie. Zespół taneczny zakwalifikował się do I kategorii zespołów krajowych.

1953 - Powstanie przy szkole orkiestry dętej, kierowanej kolejno przez Józefa Homika, dyrektora Henryka Paraniaka i Mariana Trzeciaka. Orkiestra działała do 1967 roku.

17 X 1954 - Recital chopinowski w wykonaniu Adama Harasiewicza, kandydata na V Międzynarodowy Konkurs Fortepia­nowy im. Fr. Chopina i laureata I nagrody tego Konkursu w 1955 roku.

II 1955 - Powstanie kapeli ludowej, która rozpoczęła współpracę z Ogniskiem Baletowym, kierowanym przez Lidię Nartowską.

VI 1955 - Zespół Ogniska Baletowego, szkolna kapela ludowa i orkiestra symfoniczna wygrywa centralne eliminacje w Olsztynie i kwalifikują się na ¦wiatowy Zlot Młodzieży w Warszawie.

11 III 1956 - Zorganizowanie w PDK w Jarosławiu 32 koncertów w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej z Rzeszowa.

24 XI 1957 - Uroczyste obchody 10-lecia działalności szkoły i odsłonięcie obok szkolnego budynku pomnika Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Ryszarda Baksta.

1958 - Założenie przy szkole Społecznego Ogniska Muzycznego.

20 XI 1962 - Uroczyste obchody 15-lecia działalności szkoły i ponowne nadanie imienia Fryderyka Chopina.

1962 - Powstanie młodzieżowego zespołu „GAMA", kierowanego kolejno przez Michała Zielińskiego i Piotra Błaszczyszyna.
Zespół istniał do czerwca 1968 r.

1 IX 1964 - Założenie przez naucz. Krzysztofa Milczanowskiego 24 osobowej uczniowskiej orkiestry akordeonowej, która działała do 1971 roku.

1965 - 1971 - Cykl prelekcji muzycznych prowadzonych przez naucz. szkoły mgr Janusza Słoniaka dla członków Stowarzy­szenia Miłośników Jarosławia.

1 I 1969 - Dyrektorem szkoły zostaje mgr Marian Trzeciak.

8 I 1969 - Powstanie zespołu rozrywkowego (10-osobowa grupa wokalno - instrumentalna) pod kierownictwem naucz. Andrzeja Supersona. Zespól działał do XI 1974 roku pod nazwą „Marty".

X 1969 - Recital fortepianowy Adama Harasiewicza.

13 XII 1969 - Udział uczennicy klasy V dz. Bogusławy Ziegelheim sekcji skrzypiec mgr J. Słoniaka w Ogólnopolskim prze­glądzie w Poznaniu. Uczennica zakwalifikowała się do II grupy.

12 -16 11971 - Na Ogólnopolskim Konkursie Akordeonistów w Białymstoku Mariola Czubak uczennica klasy VII dz., przygo­towana przez naucz. Krzysztofa Milczanowskiego zdobyła VIII miejsce i zakwalifikowała się do II grupy.

17-21 IV 1972 – Bogusława Ziegelheim z klasy VII dz. sekcji skrzypiec mgr J. Słoniaka, Elżbieta Curzytek z klasy VII dz. i Jadwiga Saj z klasy V dz. sekcji skrzypiec mgr Mariana Trzeciaka brały udział w ogólnopolskich przesłucha­niach w Szczecinie.

12-14 V 1972 - Udział zespołu „Marty" w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Partyzanckiej w Kraśniku.

11-13 X 1972 - Zespół wokalno - instrumentalny „Marty" zajmuje III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Młodzieżowych w Białymstoku.

19-23 XI 1972 - Uroczyste obchody 25-lecia działalności szkoły. Recital fortepianowy Barbary Hesse - Bukowskiej.

8-9 VI 1973 - Udział zespołu „Marty" w V Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Partyzanckiej w Kraśniku - występ w koncercie laureatów - II miejsce.

27-28 X 1973 - Zespół „Marty" bierze udział i występuje w koncercie laureatów na X Festiwalu Piosenkarzy i Zespołów Amatorskich w Jeleniej Górze.

3 XI 1973 - Inauguracja roku szkolnego w filii naszej szkoły w Lubaczowie.

20 XI 1973 - Udział Jadwigi Saj uczennicy klasy VII dz. sekcji skrzypiec mgr Mariana Trzeciaka w Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Skrzypków w Lublinie.

6 I 1974 -100 jubileuszowy koncert zespołu "Marty".

14-16 VI 1974 - Zespół „Marty" zdobywa główną nagrodę „Złocisty ¯agiel" na V Festiwalu „Pieśni o morzu* w Wejherowie.

4-11 VII 1974 - Udział zespołu „Marty" w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki ¯ołnierskiej w Kołobrzegu.

IX 1974 - Powstanie nowego zespołu wokalno - instrumentalnego pod nazwą „BIS". Zespołem kieruje naucz. Andrzej Superson.

28 XI 1974 - Na eliminacjach wojewódzkich w Stalowej Woli, Wacław Wójcicki ucz. kl. VI dz. sekcji akordeonu naucz. Romana Olejarza, zakwalifikował się do III Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonistów Białymstoku.

XI 1974 - Rozwiązanie zespołu „Marty".

10 XII 1974 - Recital fortepianowy Tadeusza Kernera (USA).

19 III 1975 - Koncert w wykonaniu artystów rzeszowskich -Stefana Ząbka - skrzypce (koncertmistrz Filharmonii rzeszow­skiej) i Zdzisławy Ząbek - fortepian.

20 III 1975 - Zespół „BIS" zajął II miejsce na wojewódzkich eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej

24 IV 1975 - Udział Wacława Wójcickiego - ucz. sekcji akordeonu naucz. Romana Olejarza w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonistów w Białymstoku.

7-9 V 1975 - Udział zespołu „BIS" w Centralnych eliminacjach w Koninie do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki ¯ołnier­skiej w Kołobrzegu.

29 V - 1 VI 1975 Wyróżnienie dla zespołu „BIS" na VII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Walki i Pracy w Kraśniku.

18 XII 1975 - Koncert uczniów w ramach spotkań czwartkowych w Muzeum kamienicy Orsettich z prelekcją mgr Mariana Trzeciaka.

6 V 1976 - Zespół „BIS" na podstawie nagrań w studio radiowym w Lublinie zakwalifikował się na Ogólnopolski Festiwal Zespołów Szkolnych we Wrocławiu - „Wrocławski Maj". 

27-30 V 1976 - Wyróżnienie dla zespołu „BIS" na VIII Ogólnopolskim Festiwalu „Wrocławski Maj".

18-20 VI 1976 - III nagroda dla zespołu „BIS" na VIII Festiwalu Walki i Pracy w Kraśniku.

13 VI1977 - Recital fortepianowy Lidii Kozubek.

9 X 1977 - Koncert uczniów w Dubiecku z okazji „Dni Dubiecka".

20 X 1977 - Koncert w wykonaniu Wiesława Kwaśnego - skrzypce i Elżbiety Stępień - fortepian.

1 I 1978 - Dyrektorem szkoły zostaje mgr Elżbieta Dąbrowska.

11 III 1978 - Koncert w wykonaniu Tria kameralnego z Weimaru.

16 X 1978 - Koncert Orkiestry symfonicznej z Nyiregyhaza (Węgry).

24 X 1978 - Recital fortepianowy Janusza Olejniczaka.

12 X 1979 - Recital skrzypcowy Michała Grabarczyka.

15 X 1979 - Recital fortepianowy Tadeusza Kernera (USA).

12 III 1980 - Zmarł pierwszy dyrektor szkoły Henryk Paraniak.

10 IV 1980 - Koncert Tria renesansowego Filharmonii Krakowskiej.

I 1981 - I Szkolny Konkurs Chopinowski.

5 II 1981 - Recital fortepianowy Krystiana Zimermana.

24 IV 1982 - Na wojewódzkim przesłuchaniu w Przemyślu chór i orkiestra dęta, prowadzona przez mgr Władysława Stęchłego zajmują I miejsce.

13 I 1982 - Recital fortepianowy Joanny Kurpiowskiej.

25 II1983 - II Szkolny Konkurs Chopinowski.

12 III 1983 - Recital chopinowski Reginy Smendzianki.

8 IV 1983 - W wojewódzkich przesłuchaniach w Rzeszowie, Małgorzata Tupik - ucz. kl. IV mł. sekcji fortepianu naucz. Krystyny Kudły zajęła I miejsce.

14 V 1983 - W konkursie wiedzy teoretycznej ucz. kl. V dz. Andrzej Rydzik, przygotowany przez naucz. Czesławę Skobyłko, zajął I miejsce.

14 V 1983 - W Ill Wojewódzkich przesłuchaniach w Przeworsku, chór i orkiestra akordeonowa, prowadzona przez mgr Wła­dysława Stęchłego zajęły I miejsce.

25 I 1984 – I 1997 - Cykl koncertów kolęd w wykonaniu chóru i zespołu instrumentalnego prowadzonego przez mgr Jadwigę Strzelec-Nowosiad.

6 III 1985 - III Szkolny Konkurs Chopinowski.

25 IV 1985 - Regionalne przesłuchania pianistów w Stalowej Woli - Małgorzata Hans z klasy fortepianu mgr Władysława Stęchłego zajęła I miejsce.

16-18 V 1985 - Na XVI Ogólnopolskim Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinie, Jolanta Pich - ucz. sekcji fletu mgr Antoniego Bęsia zajęła VII miejsce.

22 V 1985 - Na wojewódzkich przesłuchaniach uczniów sekcji instrumentów dętych w Rzeszowie I miejsca zajęli: Mieczy­sław Golba - ucz. klasy perkusji naucz. Piotra Błaszczyszyna i Bogdan Sawa z klasy trąbki mgr Zygmunta Palcowskiego.

26 IV 1986 - Na Regionalnych Przesłuchaniach w Stalowej Woli, duety fortepianowe:
Barbara Łuc i Paweł Gąsior - naucz. Krystyna Kudła
Barbara Kiczek i Małgorzata Staniszewska - naucz, mgr Teresa Romanow - Rydzik -zajęły Ill miejsca.

19 X 1986 - Rozpoczęcie kapitalnego remontu i rozbudowy budynku szkoły.

16 XI 1986 - Udział uczniów w Jesiennych Impresjach Artystycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury.

19, 21 V 1988 - Na XIX Ogólnopolskim Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku, Artur ¯yła - ucz. sekcji fletu mgr Antoniego Bęsia zajął XI miejsce,

X 1988 - Recital fortepianowy Tadeusza Kernera (USA).

29-30 IX 1990 - Występ nauczycielskiego zespołu kameralnego na uroczystościach z okazji nadania imienia Ks. Piotra Skargi szkole podstawowej nr 6. Skład zespołu: Iwona Kolasa, Elżbieta Wilk - skrzypce Jolanta Pich - flet Grażyna Sereda - wiolonczela.

8 XI 1990 - Prelekcja muzyczna hrabiego Wojciecha Dzieduszyckiego.

14–16 XII 1990 - Koncert Uczniów ze Szkoły Artystycznej w Jaworowie (Ukraina).

20-22 V 1991 - Wyjazd uczniów i nauczycieli do Jaworowa (Ukraina).

2 VI 1991 - Udział chóru pod kierunkiem mgr Jadwigi Nowosiad w liturgii podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Rze­szowie.

16 IX 1991 - Inauguracja roku szkolnego w wyremontowanym budynku szkoły.

VIII 1991 - Dyrektor szkoły mgr Elżbieta Dąbrowska występuje do Urzędu Miasta z inicjatywą przekazania działki razem z fundamentami przy ui. Baśki Puzon pod budowę nowej siedziby szkoły a do Ministerstwa Kultury i Sztuki z prośbą o przyjęcie inwestycji do realizacji. Inicjatywa spotkała się z akceptacją - rozpoczyna się budowa szkoły Artystycznej w Jarosławiu z własną salą koncertową.

9 III 1992 - Udział uczniów w koncercie dla przedstawicieli Amerykańskiego Korpusu Pokoju.

1 IX 1992 - Koncert w wykonaniu Krzysztofa Witko - absolwenta tut. szkoły w klasie skrzypiec naucz Marty Szałaj, obecnie studenta JUILLIARD SCHOOL w Nowym Jorku.

X 1992 - Ukazał się pierwszy numer „Miniaturki" - gazetki redagowanej przez uczniów. Do grudnia 1996 wydano 13 numerów.

23-24 IV 1993 - Zorganizowanie Regionalnych Przesłuchań Akordeonowych.

18 X 1993 - Recital lutniowy Antoniego Pilcha.

XI 1993 - udział uczniów w Jesiennych impresjach Artystycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury.

24 III 1994 - Organizacja Makroregionalnych Przesłuchań Uczniów Szkół Muzycznych I st. w klasie perkusji,

6 - 10 IV 1994 - Udział Zbigniewa Rymkiewicza - ucznia sekcji fortepianu naucz. Krystyny Kudły w XIII Ogólnopolskim kon­kursie Pianistycznym w Koninie.

3 V 1994 - Udział uczniów w uroczystym koncercie z okazji 203 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Koncert odbył się w Wielkiej Izbie.

VI 1994 - Justyna Białowąs jest absolwentką szkoły nr 1000.

5 V 1995 - Występ uczniów na Diecezjalnym Kongresie Rodziny (sala MOK).

10 V 1995 - Powołanie Towarzystwa Muzycznego.

29 VI 1995 - Koncert chóru „ECHO" - Polskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego we Lwowie.

27 X 1995 - Uroczysta inauguracja działalności Towarzystwa Muzycznego. Recital fortepianowy RINKO KOBAYASHI (Japonia).

12 XI 1995 - Uczniowie szkoły - Magdalena Pudło, Ewelina Zariczna i Kamil Raczyński biorą udział we wspólnym koncercie z artystami Opery Poznańskiej - Zbigniewem Maciasem, Joanną Woś, Sławomirem Pietrasem.

26 IV 1996 - Koncert w wykonaniu zespołu „SINFONIETTA CRAC0VIA".

27 IV 1996 - Organizacja Regionalnych przesłuchań uczniów szkół muzycznych I stopnia w klasie perkusji.

11 V 1996 - Koncert muzyki hebrajskiej i żydowskiej w wykonaniu „REINER TRIO'' z Krakowa.

8 X 1996 - Koncert w wykonaniu Teresy Kaban - Błażej - fortepian i Henryka Błażeja - flet.

7 XI 1996 - Organizacja Regionalnych Warsztatów Skrzypcowych. Warsztaty prowadziła mgr Helena Ostapowicz - kierownik Punktu Konsultacyjnego nauczania początkowego w Oleśnicy.

3 XII 1996 - Recital skrzypcowy AKIKO TANAKI (Japonia) - laureatki XI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w 1996 r.

20 - 25 X 1997 - Uroczyste obchody 50 - lecia działalności szkoły.