bip2017

  Obchody jubileuszowe miały miejsce w dniach:19, 20 i 21 października 2017 r.

  19 października odbyła się część oficjalna. Swoją obecnością zaszczyciło szkołę wielu gości. Przybyli absolwenci szkoły, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.

       19 października
  odbyła się część oficjalna. Swoją obecnością zaszczyciło szkołę wielu gości. Przybyli absolwenci szkoły, uczniowie, 
  rodzice i pracownicy szkoły. W części oficjalnej wzięli udział również goście specjalni:

  - Wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji   Kulturalnej- pan Jarosław Wartak

  - Wizytator CEA- pan Krzysztof Szczepaniak

  - Wiceburmistrz Miasta Jarosławia – pan Dariusz Tracz

  - Przewodniczący Rady Powiatu - pan Zbigniew Piskorz

  - Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego - pan Józef Szkoła

  - Przedstawiciel  Biura poselskiego Anny Schmidt- Rodziewicz - pani Anita Dąbrowska

  - Dyrektor biura senatorskiego Mieczysława Golby – pan Andrzej Homa

  - Przedstawiciel Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich - pan Jarosław Pagacz

  - Prof.zw. dr hab. z Akademii Muzycznej w Gdańsku Pan Piotr Kusiewicz

  - Dyrektorzy szkół muzycznych z regionu (ZSM nr 1 w Rzeszowie,

     ZPSM w Przemyślu, ZPSM w Dębicy, PSM I st. w Przeworsku)

  - Dyrektorzy i przedstawiciele placówek kulturalnych i oświatowych z miasta i okolic

  - Przedstawiciele mediów

  - sponsorzy

  Dyrektor szkoły  Grażyna Sereda na wstępie przedstawiła krótka historię szkoły, w której podkreśliła jej wieloletnią tradycję i kulturotwórcza rolę w środowisku Jarosławia. 

  Przez 70 lat szkołę ukończyło 1726 absolwentów. Została powołana w 1947 r. zarządzeniem  Ministra Kultury i Sztuki a jej dyrektorem został  Henryk Paraniak.  Dwa lata później szkole nadano imię Fryderyka Chopina, a w kolejnym roku szkołę upaństwowiono. Od tamtego czasu przyjęta została  nazwa Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina.

   W kolejnych latach funkcje dyrektora szkoły sprawowali:

  - mgr Marian Trzeciak  w latach  1969-1977  i

  - mgr Elżbieta Dąbrowska w latach 1978-2016.

  Od września 2016 r. szkołą kieruje Grażyna Sereda. Od 1 września 2017 r. szkoła wchodzi w skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  w Jarosławiu. Dzięki decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, w roku jubileuszowym została powołana Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Jarosławiu. To najwspanialszy dar jaki jarosławskie środowisko muzyczne mogło otrzymać z okazji Jubileuszu.

  Dokładniejsza historia szkoły została przedstawiona w filmie dokumentalnym, który został  wyemitowany w dalszej części uroczystości. Z okazji jubileuszu szkoły ukazała się też publikacja, w której przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, spis pracowników i absolwentów.  Odznaczenia i nagrody

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  pan Andrzej Duda przyznał

   Złoty Medal za długoletnią służbę następującym osobom:

  - Andrzejowi Gręboszowi

  - Marcie Lis

  - Markowi Mendiukowi

  - Teresie Romanow-Rydzik

  - Marii Zwolińskiej

  Srebrny medal  za długoletnią służbę otrzymali :

  - Agnieszka Antosiewicz

  - Franciszek Lotycz

  - Małgorzata Podolec

  Brązowym medalem za długoletnią służba uhonorowani zostali:

  - Elżbieta Bednarz

  - Małgorzata Kopańska

  - Dorota Machała

  Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali odznaczeni:

  - Jolanta Antonik

  - Wojciech Majchrowicz

  - Jakub Międlar

  - Jadwiga Nowosiad

  - Roman Olejarz

  - Robert Polański

  - Henryk Przytocki

   

  Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały przyznane następującym osobom:

  - Jolanta Antonik- nagroda I st.

  - Elżbieta Dąbrowska- nagroda I st.

  - Robert Polański – nagroda II st.

   

  Dyplomy honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali:

  - Agnieszka Antosiewicz

  - Elżbieta Bednarz

  - Wojciech Majchrowicz

  - Jakub Międlar

  - Roman Olejarz

  - Małgorzata Podolec

  - Małgorzata Rzeszut

  - Jacek Ścibor

  - Maria Zwolińska

  Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej otrzymała:
  - Marta Lis

  W związku z niedawno obchodzonym Dniem Edukacji Narodowej pani dyrektor złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły.
  Z tej też okazji przyznane zostały Nagrody Dyrektora Szkoły następującym osobom:

  - Agnieszka Antosiewicz

  - Ewa Dąbrowska

  - Jerzy Dudek

  - Aleksander Koziński

  - Wojciech Majchrowicz

  - Jadwiga Nowosiad

  - Roman Olejarz

  - Małgorzata Podolec

  - Henryk Przytocki

  - Małgorzata Rzeszut

  - Anatol Szamli

  - Jacek Ścibor

  - Ewa Trojniak 

  Podczas uroczystości głos zabrali:

  - Wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji   Kulturalnej  pan Jarosław Wartak

  -  Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej  pan Krzysztof Szczepaniak

  -  Wiceburmistrz Miasta Jarosławia  pan Dariusz Tracz

  -  Przewodniczący Rady Powiatu  pan Zbigniew Piskorz

  - Przedstawiciel  biura poselskiego pani Anny Schmidt- Rodziewicz pani Anita Dąbrowska

  -  Dyrektora biura senatorskiego pana Mieczysława Golby  pan Andrzej Homa

  -  Pan Bolesław Kamiński- przedstawiciela Klubu Melomana Uniwersytetu  Trzeciego Wieku

   - Kierownik do spraw artystycznych CKiP w Jarosławiu  pani Agnieszka Lech

  Listy gratulacyjne  Jako ostatni wystąpił  pan prof. Piotr Kusiewicz, który   przekazał jarosławskiej szkole muzycznej   niezwykły dar ,  pamiątkę rodzinną -  popiersie Chopina

  Następnie odbył się koncert w wykonaniu:

  - Jacka Ścibora - absolwenta PSM I st. w Jarosławiu

  - Jarosława Seredy - saksofon

  - Pawła Węgrzyna – fortepian

  - słowo - Jolanta Wąsacz

  Na zakończenie na scenę wniesiony został piękny tort jubileuszowy  w kształcie fortepianu, którym wszyscy zostali poczęstowani.

  19 października - część oficjalna i koncert

   W piątek 20 października prezentowali się uczniowie szkoły.  Wystąpili soliści: Julia Salamon (skrzypce), Izabela Dobrowolska (flet), Magdalena Małka (fortepian), Maria Wiśniewska (wiolonczela),  Mateusz Kędzia (gitara), IZA-MAX DUO, Trio fletowe, Kwintet akordeonowy, Zespół perkusyjny, Chór i Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jarosławiu. Koncert spotkał się z wysokim uznaniem publiczności.

  20 października - koncert
  W sobotę 21 października odbył się koncerty w wykonaniu naszych absolwentów: pouvez trouver

  Piotr Tarcholik (skrzypce), Bogusława Ziegelheim (skrzypce), Jadwiga Saj – Czepielowska, Tadeusz Błachut (wiolonczela), Bogusław Kaczmar (fortepian), Bartosz Piekarski (klarnet), Jacek Ścibor (wokal), Dominika Peszko (fortepian), Natalia Darkowska (wokal), Paweł Nowak (akordeon), Marcin Kasprzyk (fortepian), Jakub Międlar (fortepian), Dawid Rzepka (organy)

  Koncert został poprzedzony uroczystą Mszą św. w Kolegiacie Jarosławskiej, którą koncelebrowali: ksiądz proboszcz Marian Boho, były proboszcz Kolegiaty- ksiądz Aleksander Kustra oraz absolwent szkoły ksiądz dr hab. Tadeusz Bratkowski. Oprawę muzyczna Mszy przygotował chór prowadzony przez panią Jadwigę Nowosiad , uroczystego nastroju dodały również FANFARY w wykonaniu uczniów sekcji trąbki i perkusji przygotowane przez pana Franciszka Lotycza i pana Henryka Przytockiego. Partie solową wykonał pan Jacek Ścibor.

  21 października - Msza Św. i koncert
  Z okazji obchodów jubileuszowych została złożona wiązanka kwiatów pod pomnikiem Fryderyka Chopina przy ul. Słowackiego.

  Wiązanki kwiatów złożono również na grobach byłych dyrektorów szkoły: Henryka Paraniaka i Mariana Trzeciaka.

  W dniach poprzedzających jubileusz szkoły uczniowie wraz z nauczycielami sekcji teoretycznej odwiedzili groby wszystkich pracowników szkoły pochowanych na jarosławskich cmentarzach, gdzie pozostawili pamiątkowe tabliczki i zapalili znicze. Również zostały odwiedzone groby naszych nauczycieli pochowanych na przemyskim i przeworskim cmentarzu.


   


  W związku z obchodami jubileuszowymi szkoła otrzymała również prezent literacki:


  „Prezent jubileuszowy”
  P O D Z I Ę K O W A N I E

   

                    Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół  w Jarosławiu pragnie podziękować i wyrazić swoją wdzięczność  niżej wymienionym Firmom, Instytucjom i Osobom Prywatnym za wsparcie finansowe obchodów jubileuszowych 70-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina.

  To dzięki Państwa wsparciu została wydana okolicznościowa monografia oraz zrealizowano film dokumentalny prezentujący historię szkoły:

  - Rada Rodziców przy ZPSM w Jarosławiu

  - Bank Spółdzielczy Oddział Jarosław

  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu

  - Zakłady Mięsne SOKOŁÓW  S.A. oddział w Jarosławiu

  - Fabryka Pieczywa Cukierniczego „SAN” - Pajda Sp. z o.o.

  - ROMA Robert Makarowski i Wspólnicy Sp. J.

  - Fabryka Ciast i Cukrów GURGUL Stanisław Gurgul

  - Rotary Club Jarosław

  - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROBUD-INSTAL  Zdzisław Głowacki

  - Stachurski Ryszard Auto-Komis Wierzbna

  - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Szarek, Jarosław

  -  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

    w Jarosławiu Spółka z o. o.

  - SIPEKO Sp. z o. o find here.

  - Firma Stanisław Habuda Przedsiębiorstwo

    Wielobranżowe, Surochów

  - Grażyna Tkaczyk Med-Jar

  - TECH-PROJECT Jarosław

  - Nadleśnictwo Jarosław- Lasy Państwowe

  - Szyldy Team S. C. Tomasz Sroka i Marek Gliwa

  - Drukarnia PAPIRUS Jarosław

   

  Dziękuję również tym, którzy wsparli nas anonimowo.

   

  Dziękuję mediom, które uroczystości jubileuszowe objęły swoim patronatem:

   

  - Twoja TV „Lokalna Telewizja”

  - Radio  FARA

  - EKSPRES  JAROSŁAWSKI

  - Gazeta  Jarosławska

  - Życie  Podkarpackie