Deklaracja dostępności

  Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
  w Jarosławiu

  Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły

  • Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.10.2020 r.

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  • brak aplikacji mobilnej,
  • brak dostępności dla osób niewidomych,
  • brak dostępności dla osób głuchoniemych,.
  • brak narzędzi do interaktywnego pobierania danych

  Wyłączenia

  • niektóre multimedia zostały opublikowane przed 23 września 2018 r.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-21

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Sereda
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 16-621-63-69

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  …………………………

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor ZPSM w Jarosławiu
  • Adres: ZPSM w Jarosławiu ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka” 3, 37-500 Jarosław
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 16-621-63-69, wew. 21

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Siedziba ZPSM

  • przy ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka” 3, Jarosław 

  spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  • Do budynku szkoły prowadzi 3 wejście zgodnie z adresem.
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi..
  • Szkoła stanowi budynek trzy kondygnacyjny. Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu przed wejściem do szkoły.
  • W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz.
  • Budynek posiada windęi 2 toalety dostosowanedo potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Sekretariat znajduje się na parterze budynku.
  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   
  RAPORT O DOSTĘPNOŚCI