Deklaracja dostępności

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
w Jarosławiu

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły

 • Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak aplikacji mobilnej,
 • brak dostępności dla osób niewidomych,
 • brak dostępności dla osób głuchoniemych,.
 • brak narzędzi do interaktywnego pobierania danych

Wyłączenia

 • niektóre multimedia zostały opublikowane przed 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Sereda
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 16-621-63-69

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

…………………………

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor ZPSM w Jarosławiu
 • Adres: ZPSM w Jarosławiu ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka” 3, 37-500 Jarosław
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 16-621-63-69, wew. 21

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba ZPSM

 • przy ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka” 3, Jarosław 

spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • Do budynku szkoły prowadzi 3 wejście zgodnie z adresem.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi..
 • Szkoła stanowi budynek trzy kondygnacyjny. Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu przed wejściem do szkoły.
 • W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz.
 • Budynek posiada windęi 2 toalety dostosowanedo potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Sekretariat znajduje się na parterze budynku.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.